Tutkimushanke

Vuonna 2019 alkunsa sai monivuotinen tutkimushanke, joka selvittää Porissa jatkosodan aikaan toimineen saksalaisen huoltokentän ja varikon historiallisia vaiheita, saksalaisten sotilaiden elämää Porissa sekä sodan materiaalisia jäänteitä maastossa. Tutkimushanketta johtaa arkeologi Teemu Väisänen ja hanke toteutetaan yhteistyössä Satakunnan Museon sekä Porin kansalaisopiston kanssa. 

Tutkimushanke sisältää arkeologisia kaivaustutkimuksia ja maastoinventointeja, arkistotutkimusta, haastatteluita ja paikallisten asukkaiden sekä koululaisten osallistamista. Hankkeeseen liittyvät laajemmat yleisökaivaukset alkoivat syksyllä 2020, ja kaivauksia jatketaan tarpeen mukaan useampana vuonna.

Hankkeelle on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajat-apuraha, joka käytettiin Porin suomalaisen yhteiskoulun lukion opiskelijoille suunnattujen oppituntien ja kenttätöiden toteuttamiseen. Hankkeeseen kuuluva arkistotutkimus toteutetaan Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön tuella.